Bestuur

Home » Over ‘de Spoorzoekers’ » Bestuur

Groepsbestuur

Het groepsbestuur vergadert één keer in de twee maanden. Het groepsbestuur is het bestuur van de groepsvereniging. Deze bestaat uit de voorzitter, penningmeester, secretaris, groepsbegeleider. 

Stichtingsbestuur

Naast een groepsvereniging heeft Scouting de Spoorzoekers ook een stichtingsbestuur. De stichting behandelt alle zaken die gaan over de blokhut, het terrein en het materiaal van Scouting de Spoorzoekers. 

Groepsraad

Eén keer in de zes weken is er een groepsraad. Hierin vergaderen alle speltakken en bestuursleden van Scouting de Spoorzoekers. De Groepsraad behandelt onderwerpen die voor het draaien van de groep belangrijk zijn.