Lidmaatschap

Home » Lidmaatschap

Dit schrijven geeft een overzicht van een aantal algemene zaken welke van toepassing zijn op het lidmaatschap bij scoutingvereniging “de Spoorzoekers” in Herveld-Andelst.

Aanmelden / Inschrijven

  • Aanmelding van leden dient te gebeuren via de website van scouting Nederland. Nadat u hier gegevens heeft ingevuld kunnen wij de inschrijving definitief maken.
  • Bij aanmelding gaat u akkoord met het huishoudelijk regelement van Scouting Nederland.
  • In het beginsel zal het lidmaatschap van uw zoon en/of dochter bestaan uit een proeftijd van 3 maanden. In deze 3 maanden behouden wij ons het recht om het lidmaatschap van uw zoon en of dochter te beëindigen; uiteraard zal dit in overleg en met opgaaf van reden geschieden.

Contributie

  • De contributie bedraagt voor alle jeugdleden € 12,- per maand (per 1 januari 2019).
  • Voor het Beverkamp is het kampgeld € 35,-.
  • Voor de Welpen/Scouts bedraagt het kampgeld € 100,- (per 1 januari 2019) welke vooraf wordt gefactureerd.
  • Indien uw zoon/dochter niet mee op kamp gaat dient u dit voor 1 februari aan ons door te geven.

Bij afmeldingen na 1 februari zijn wij helaas genoodzaakt een deel van de kampkosten aan u door te bereken.

– Afmelding voor 1 februari -> kosteloos

– Afmelding voor 1 mei -> 25%

– Afmelding na 1 mei -> 50%

  • Van de gemeente OverBetuwe krijgen wij voor alle jeugdleden een jaarlijkse subsidie. Deze subsidie krijgen wij echter alleen voor jeugdleden welke woonachtig zijn in de gemeente OverBetuwe. Voor leden welke niet in onze gemeente woonachtig zijn krijgen wij helaas geen subsidie. Om dit te compenseren behouden wij het recht om leden welke niet woonachtig zijn in de gemeente OverBetuwe per kwartaal € 10,- extra in rekening te brengen om de misgelopen subsidie te compenseren.

Beëindiging Lidmaatschap

  • Afmelden van leden dient per email (secretariaat@spoorzoekers-ha.nl) te worden gedaan bij het secretariaat en de leiding van de betreffende speltak.
  • Afmelden kan per maand (met een minimum periode van 6 maanden)